Catalan terms words phrases borrowed from Latin

list of Latin loanwords in Catalan, Catalan borrowed words from Latin

A
abdomen
abrupte
absent
absolució
abstinència
abstracte
absurd
absurditat
accedir
accepció
acceptable
acceptar
aclamar
acte
actiu
actor
actriu
acudir
acumular
addicció
addicte
àdhuc
adir
adjacent
adjectiu
adjudicar
admetre
admirable
admiració
admirador
admirar
admissió
adoració
adorar
adquisició
adulteri
Advent
adverbi
adverbial
adversari
advocar
advocat
afectar
agenda
Ageu
àgil
agilitat
agressió
alabastre
alienar
al·legar
altitud
amenitat
angina
angular
anhelar
ànima
animal
aniversari
anus
aparença
aparent
apertura
apiari
aplacar
aplaudir
aplicar
aprehendre
apropiar
aquari
aquàrium
aquàtic
aqüeducte
Aquitània
arbust
àrea
argüir
-ari
article
ascendir
ascensió
aspirar
assimilar
astrologia
atenció
audició
audiència
augment
august
aura
aurícula
auscultar
autoritat
axil·la
B
basílica
bèstia
biblioteca
bilis
blasfem
blasfèmia
bòlid
bràctea
brànquia
bust
C
cadàver
calcani
càlcul
calcular
calefacció
càlid
campus
cancel·lar
càncer
candela
cànnabis
capital
capsa
captura
càries
cas
càtedra
causa
cavitat
cèlebre
celebritat
celeritat
celeste
cel·la
cèl·lula
centaure
centenari
central
centre
cèrcol
cereal
cerebel
certamen
cèrvix
Cesarea
ciència
-ció
circ
circumnavegar
cirurgia
citar
civil
classe
claustre
clavícula
coàgul
coagular
còclea
coclear
cogitar
cognom
cohort
col·lecció
col·locar
columna
coma
comerç
comissió
comparar
compensació
compensar
competidor
competir
complement
complet
complicació
complicar
comprensible
comprensió
comprimir
computar
comunicació
comunicar
comunitat
còncau
concedir
concepció
concepte
concili
conclave
concreció
concret
concurs
conducció
conducta
conductor
conformar
confusió
congelació
congelar
congregar
conjugació
conjugar
consciència
conscient
conseqüència
C
consolidar
consort
conspiració
conspirar
constar
construcció
construir
contemplar
continent
continu
continuació
continuar
contracció
contracte
contradicció
contradir
convenció
conveniència
convex
convocar
cor
corpus
correcció
correcte
corrupció
corrupte
creador
crear
crèdit
creditor
creïble
cremació
cripta
crocus
cúbit
culpa
cúmul
curiós
curiositat
curs
D
Danubi
dècim
declinació
declinar
decret
deducció
deduir
deficient
deformar
degradació
delicat
delícia
delicte
demorar
demostració
denominació
denominar
dens
densitat
depilar
descendent
descendir
designar
destrucció
devastar
dialecte
dictador
dictar
difamar
difícil
difondre
difusió
digital
digne
dignitat
diòcesi
dipòsit
direcció
directe
dirigir
dis-
disc
discórrer
discrepància
discret
dispers
dissecar
dissertació
dissipar
distendre
distinció
distingir
distint
distracció
distreure
dividir
dòcil
docte
document
dogma
duplicar
E
edificar
educació
educar
ego
ejacular
emancipar
energia
enorme
ens
Epifania
erecció
erigir
error
escandir
escarabeu
Escòcia
escrot
escrutini
espai
espàtula
espècimen
espectador
espècul
especular
esperma
esquama
estació
estatus
estimar
estimular
estricte
etimologia
Eulàlia
evocar
evolució
exagerar
examinar
exclamació
exclamar
excursió
exemple
exèrcit
exigu
èxit
expel·lir
explicació
explicar
exposició
expressió
expulsar
expulsió
extensió
extingir
extint
extra-
extracte
extraordinari
extreure
F
fàbrica
fabricar
fabulós
facció
fàcil
factible
falange
fantasma
fascicle
feliç
felicitat
fermentació
fi
fibra
fíbula
ficció
fidel
figura
filòsof
fix
flagel
flagell
flexible
fluctuant
fluctuar
fluvial
focus
fol·licle
fòrceps
formació
formal
fórmula
fornicar
fòrum
fractura
fràgil
fragilitat
fragment
frígid
fulgurar
fumigar
F
funció
fundar
furibund
fusió
G
galeria
gaudir
genial
germànic
glòbul
glòria
gluten
goècia
gràcia
graciós
H
habitable
habitar
hibernar
hidròpic
himne
història
històric
horitzó
horrible
hòstia
hostil
hostilitat
humit
humitat
humor
I
idiota
ignorància
ignorar
il·luminar
il·lusió
immolació
immolar
impaciència
impedir
imperial
impetrar
impiu
implume
impuls
imputar
in-
inclinació
inclinar
incloure
inclús
inclusió
inconvenient
increïble
incursió
índex
indicar
indignació
indignar
indigne
indignitat
inebriació
inebriar
inexorable
infame
infant
infart
ínfim
infix
inflació
inflar
infligir
infondre
informació
informar
infringir
infusió
iniciar
injecció
injectar
injust
injustícia
innocent
innovar
inquiet
inquietar
inquietud
inscripció
inscriure
insinuació
insinuar
insòlit
inspirar
instaurar
insular
intacte
integrar
íntegre
intens
intent
intentar
interí
interjecció
interrogació
interrogar
interrompre
interrupció
intervenir
introducció
introduir
invectiva
invenció
inventor
investir
invitació
invitar
invocar
irritar
istme
ítem
J
judici
judicial
justícia
juvenil
L
labor
laborar
làmina
làmpada
lànguid
lector
legal
legislador
legítim
lent
lesió
línia
locutor
longevitat
longitud
loquaç
lubricar
lúcid
luciditat
lupus
M
màcula
mag
maledicció
malícia
mandíbula
mania
manual
mapa
màquina
marcial
marítim
masculí
masticar
maternitat
matrimonial
medicina
medusa
menció
meridional
mica
militar
minut
miracle
miserable
misèria
mòbil
moció
monstre
monument
mora
mugir
mugit
multiplicació
multiplicar
mural
múscul
música
mutació
mutar
mutu
N
nació
natació
natal
natiu
natura
natural
nàutic
navegació
nebulós
negociació
negociar
Nínive
nítid
nomenclatura
nominació
nominal
nominar
número

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial